No Blog Title Set

„POZNAJĘ SIEBIE I ŚWIAT”

Zajęcia przeznaczone dla dzieci od 2 do 5 lat  

Głównym celem zajęć jest stworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, emocjonalnego i społecznego poprzez wielozmysłową stymulację za pomocą różnego rodzaju zajęć edukacyjno-pokazowych (stymulacja węchowa, wzrokowa, słuchowa, dotykowa), czytania z elementami dramy, multisensoryczne tory przeszkód.