No Blog Title Set

Zajęcia Montessori

Montessori w Ostrów Wielkopolski.

ZAJĘCIA MONTESSORI dla dzieci w wieku przedszkolnym

To zajęcia oparte na założeniach pedagogiki Marii Montessori, która wspiera dziecko w jego naturalnym dążeniu do samodzielności. Dzieci zdobywają wiedzę poprzez doświadczanie, praktyczne działanie, eksperymentowanie, badanie, dociekanie, poszukiwanie, wnioskowanie.

Zajęcia polegają na swobodnym korzystaniu z pomocy Montessori zgodnie z potrzebami rozwojowymi i ciekawością poznawczą dziecka.

Pomoce rozwojowe zgromadzone w sali to „klucze do poznania świata”, pobudzają i wspierają rozwój.

W sali znajdują się następujące grupy materiałów:

  • ćwiczenia praktycznego życia (przybory do przesypywania, przelewania, sortowania, składania serwetek, czyszczenia metalu, wiązania, zapinania, zamiatania itp.),
  • materiały sensoryczne (kształcenie zmysłów: wzroku, dotyku, słuchu, smaku, węchu; materiał wprowadzający w świat wymiarów, kształtów, powierzchni i brył),
  • edukacja językowa: poszerza zasób słownictwa, wzbogaca kompetencje językowe, nauka czytania i pisania,
  • matematyka: w przystępny, konkretny sposób tłumaczy świat matematyki (działań matematycznych)- nauka przeliczania, doświadczanie liczby elementów, działania w systemie dziesiętnym, poznanie symboli liczb, działania algebraiczne, poznanie mechanizmu dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia.
  • edukacja kosmiczna: zdobywanie wiedzy o świecie (przyroda, geografia, astronomia),

Dziecko na zajęciach ma prawo wybrać materiał pracy według własnych zainteresowań, miejsce pracy – przy stoliku czy na rozłożonym dywanie. Ma prawo korzystać z danego materiału dydaktycznego tak długo, jak jest to potrzebne dla jego rozwoju. Dziecko ma prawo wybrać formę pracy (indywidualna, wspólna z kolegami) oraz sposób jej wykonania.

Zajęcia prowadzone są w małej grupie zróżnicowanej wiekowo. Przebywanie w takiej grupie ma znaczący wpływ na rozwój społeczny, dziecko przyjmuje różne pozycje społeczne, staje się osobą odpowiedzialną, czuje się potrzebne, przez co wzrasta jego poczucie wartości.

 

Montessori Ostrów Wielkopolski.