No Blog Title Set

Zajęcia Montessori

Montessori w Ostrów Wielkopolski.

ZAJĘCIA MONTESSORI dla dzieci w wieku przedszkolnym

To zajęcia oparte na założeniach pedagogiki Marii Montessori, która wspiera dziecko w jego naturalnym dążeniu do samodzielności. Dzieci zdobywają wiedzę poprzez doświadczanie, praktyczne działanie, eksperymentowanie, badanie, dociekanie, poszukiwanie, wnioskowanie.

Zajęcia polegają na swobodnym korzystaniu z pomocy Montessori zgodnie z potrzebami rozwojowymi i ciekawością poznawczą dziecka.

Pomoce rozwojowe zgromadzone w sali to „klucze do poznania świata”, pobudzają i wspierają rozwój.

W sali znajdują się następujące grupy materiałów:

  • ćwiczenia praktycznego życia (przybory do przesypywania, przelewania, sortowania, składania serwetek, czyszczenia metalu, wiązania, zapinania, zamiatania itp.),
  • materiały sensoryczne (kształcenie zmysłów: wzroku, dotyku, słuchu, smaku, węchu; materiał wprowadzający w świat wymiarów, kształtów, powierzchni i brył),
  • edukacja językowa: poszerza zasób słownictwa, wzbogaca kompetencje językowe, nauka czytania i pisania,
  • matematyka: w przystępny, konkretny sposób tłumaczy świat matematyki (działań matematycznych)- nauka przeliczania, doświadczanie liczby elementów, działania w systemie dziesiętnym, poznanie symboli liczb, działania algebraiczne, poznanie mechanizmu dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia.
  • edukacja kosmiczna: zdobywanie wiedzy o świecie (przyroda, geografia, astronomia),

Dziecko na zajęciach ma prawo wybrać materiał pracy według własnych zainteresowań, miejsce pracy – przy stoliku czy na rozłożonym dywanie. Ma prawo korzystać z danego materiału dydaktycznego tak długo, jak jest to potrzebne dla jego rozwoju. Dziecko ma prawo wybrać formę pracy (indywidualna, wspólna z kolegami) oraz sposób jej wykonania.

Zajęcia prowadzone są w małej grupie zróżnicowanej wiekowo. Przebywanie w takiej grupie ma znaczący wpływ na rozwój społeczny, dziecko przyjmuje różne pozycje społeczne, staje się osobą odpowiedzialną, czuje się potrzebne, przez co wzrasta jego poczucie wartości.

 

Montessori Ostrów Wielkopolski.

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.