No Blog Title Set

Integracja sensoryczna

INTEGRACJA SENSORYCZNA

Terapia integracji sensorycznej polega na usprawnianiu pracy systemów sensorycznych i procesów układu nerwowego, które są bazą do rozwoju wielu umiejętności, takich jak np. jazda na rowerze, czytanie, pisanie. Podczas zajęć terapeuta stymuluje zmysły dziecka oraz usprawnia takie zakresy, jak np.: motoryka mała, motoryka duża, koordynacja wzrokowo-ruchowa. Zadaniem terapeuty jest, przy zastosowaniu odpowiednich technik, eliminowanie, wyhamowywanie lub ograniczenie niepożądanych bodźców obecnych przy nadwrażliwościach sensorycznych lub dostarczanie silnych bodźców, co jest konieczne przy podwrażliwościach systemów sensorycznych.

Zachowania dzieci, które mogą wskazywać na zaburzenia integracji sensorycznej:

 • Nadmierna ruchliwość

 • Upodobanie do skakania z wysokości, skakania po meblach

 • Brak „wyczucia” i delikatności przy okazywaniu uczuć (zbyt mocne przytulanie się)

 • Trudności w uczeniu się jazdy na rowerze

 • Niechęć do obcinania włosów i paznokci oraz innych zabiegów pielęgnacyjnych

 • Opóźniony rozwój mowy

 • Trudności z koncentracją

 • Niechęć do zabaw manualnych (rysowanie, wycinanie, kolorowanie)

 • Chodzenie na palcach

 • Upodobanie do przepychania/ciągnięcia innych osób lub przedmiotów

 • Niechęć do zabaw ruchowych z rówieśnikami

 • Trudności na rytmice lub na zajęciach W-F

 • Nieuzasadnione agresywne zachowania wobec otoczenia

 • Skłonność do przesadnych reakcji na otoczenie

 • Trudności z zasypianiem

Integracja sensoryczna Ostrów Wilekopolski.
Integracja sensoryczna w Ostrów Wielkopolski.