No Blog Title Set

TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH (TUS)

TUS jest formą wsparcia dla dzieci i młodzieży, która odbywa się poprzez zabawy i ćwiczenia. Zajęcia odbywają się w grupie, ale również i indywidualnie jeżeli dziecko nie jest jeszcze gotowe na integrację z małą grupą. Na zajęciach tworzone są algorytmy zachowań społecznych, które są następnie odgrywane metodą dramy. Celem zajęć jest nabywanie konkretnych umiejętności społecznych i zastosowanie ich poza salą ćwiczeń.

TUS jest przeznaczony dla dzieci/nastolatków które:

– są impulsywne,

– nie radzą sobie z kontrolą własnych emocji,

– mają trudności w nawiązywaniu kontaktów społecznych w grupie rówieśniczej,

– nie potrafią dopasować się/ przestrzegać zasad panujących w danym środowisku,

– nie potrafią dopasować się do nowych sytuacji (np. zmiana szkoły, miejsca zamieszkania).