No Blog Title Set

ZAJĘCIA NEUROLOGOPEDYCZNE

TERAPIA NEUROLOGOPEDYCZNA

Zajmuje się diagnozowaniem i terapią osób z zaburzeniami komunikacji, które wynikają z uszkodzeń i dysfunkcji układu nerwowego, terapią dzieci z obciążonym okresem okołoporodowym czy zespołami genetycznymi.

Zakres świadczonych usług neurologopedycznych:

diagnoza i terapia wad wymowy (dyslalia),

terapia opóźnionego rozwoju mowy,

wczesna interwencja logopedyczna 0-3 r. ż. – dla wcześniaków, dla dzieci z grupy ryzyka okołoporodowego- ocena budowy aparatu artykulacyjnego, ocena funkcji fizjologicznych w obrębie narządu żucia (oddychanie, połykanie), ocena rozwoju mowy, wsparcie w zakresie terapii karmienia  pobieranie pokarmu z łyżeczki, nauka picia z kubka, odgryzanie, przeżuwanie), masaż wnętrza jamy ustnej, masaż logopedyczny,

– terapia jąkania,

– terapia dzieci z autyzmem,

– terapia dzieci z zespołem Downa,

– terapia dzieci z niepełnosprawnością intelektualną,

– terapia dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym,

– terapia dzieci z niedosłuchem,

– terapia dzieci z wadami genetycznymi,

– terapia afazji i dyzartrii,

– terapia dzieci z zaburzeniami procesów funkcji pokarmowych.

Terapia dostosowana jest do indywidualnych potrzeb dziecka.

TERAPIA MIOFUNKCJONALNA wg Anity Kittel

To zajęcia mające na celu korygowanie nieprawidłowej pracy języka, warg w czasie spoczynku oraz podczas połykania. W trakcie terapii prowadzone są ćwiczenia zarówno aktywujące mięśnie twarzy w celu wypracowania właściwej koordynacji funkcji aparatu ustno-twarzowego (poprawa pozycji spoczynkowej języka, domknięcie warg, ćwiczenia języka i warg, ćwiczenia zasysania i prawidłowego połykania) oraz ćwiczenia całego ciała. Terapia przebiega w sposób zaplanowany, według bloków ćwiczeń.

Wskazania do terapii:

– oddychanie przez usta,

– otwarte usta,

– chrapanie,

– nadmierne ślinienie się,

– nieprawidłowa spoczynkowa pozycja języka (język leży na dole, napiera na dolne zęby),

– zaburzenia artykulacji w połączeniu z nieprawidłowym wzorcem połykania.

KINESIOTAPING LOGOPEDYCZNY

To narzędzie stosowane w terapii dzieci  i dorosłych  z zaburzeniami motorycznymi w obrębie jamy ustnej np. w celu domknięcia ust w przypadku obniżonego napięcia mięśnia okrężnego ust, mięśnia bródkowego, mięśni żuchwy, mięśni policzkowych. Głównym celem aplikacji plastrów jest wzmocnienie mięśni w obszarze ustno-twarzowym oraz wspieranie podczas przywracania prawidłowych czynności motorycznych takich jak: oddychanie nosem, prawidłowa pozycja spoczynkowa języka, prawidłowe połykanie.

Kinesiotaping logopedyczny daje możliwość dodatkowego wsparcia oraz wzmocnienia efektów terapeutycznych. 

Należy pamiętać, że nie jest on substytutem terapii logopedycznej, lecz jej uzupełnieniem, co oznacza, że terapia logopedyczna nie powinna ograniczać się wyłącznie do aplikacji plastrów.  

ELEKTROSTYMULACJA W LOGOPEDII

To metoda wspomagająca proces terapii logopedycznej. Zabieg polega na przepływie prądu impulsywnego o bardzo niskim natężeniu, który wywołuje skurcz mięśnia. To metoda pobudzająca i pozwalająca wzmocnić uszkodzone lub osłabione mięśnie podniebienia miękkiego, języka, warg.

Prądy TENS to rodzaj przezskórnej elektrostymulacji nerwów, który wykorzystuje prądy impulsowe małej częstotliwości. Zabiegi prądami TENS skutecznie zmniejszają odczuwanie bólu.

Wskazania do elektrostymulacji prądami TENS:

Bóle

Nadwrażliwość

Stymulacja czucia, pobudzanie nerwów

Porażenia, niedowłady

Autyzm

MPD

Prądy EMS są powszechnie wykorzystywane w terapii uszkodzeń mięśniowych, głównie w celu odzyskania przez mięśnie sprawności po wszelakiego rodzaju kontuzjach czy chorobach.

Elektrostymulacja prądami TENS/EMS jest bezpieczna,  pacjenci odczuwają lekkie mrowienie na skórze bądź wibracje mięśni wokół elektrod. Impulsy TENS posiadają niskie natężenie i stymulują jedynie nerwy czuciowe na powierzchni skóry.

Zabieg trwa od 10 do 20 minut (w zależności od wieku i zaburzeń), jest bezbolesny. Najwyższą skuteczność osiąga się poddając serii 10 lub 20 zabiegów, optymalnie 3-4 razy w tygodniu.

Neurologopeda Ostrów Wielkopolski.