No Blog Title Set

MONACHIJSKA FUNKCJONALNA DIAGNOSTYKA ROZWOJOWA

to metoda diagnostyczna, stosowana w celu oceny rozwoju psychomotorycznego dziecka od pierwszego miesiąca do szóstego roku życia. Opiera się na obserwacji, analizie i interpretacji zachowania dziecka. Metoda ta pozwala na wykrywanie nieprawidłowości w rozwoju dziecka, w określonych sferach rozwojowych, co umożliwia wczesne podjęcie działań terapeutycznych. Czas przeprowadzania testu to około 60 minut, jego wyniki są omawiane z terapeutą i przekazywane rodzicom w formie pisemnej (profil rozwojowy).