No Blog Title Set

KARTY OCENY ROZWOJU PSYCHORUCHOWEGO- KORP

to test służący do oceny rozwoju psychoruchowego dziecka w wieku od 1 miesiąca życia do ukończenia 9 roku życia. Pozwala na ustalenie czy diagnozowane dziecko rozwija się harmonijnie oraz zgodnie z oczekiwaniami rozwojowymi określonymi w ramach każdego przedziału wiekowego.

Badanie testem umożliwia diagnozę dzieci w następujących sferach:

A. Rozwoju ruchowego
B. Motoryki precyzyjnej i lateralizacji
C. Spostrzegania wzrokowego i koordynacji wzrokowo-ruchowej
D. Komunikowania się i mowy
E. Emocji i relacji społecznych
F. Funkcji behawioralnych
G. umiejętności przedszkolnych i szkolnych (karty dla dzieci w wieku od 3,0 do 9,11 r. ż.)