No Blog Title Set

„EDUSENSORYKA”

Zajęcia przeznaczone dla dzieci od 5 roku życia

Nadrzędnym celem programu jest stworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, emocjonalnego i społecznego poprzez wielozmysłową stymulację za pomocą różnego rodzaju zadań, ćwiczeń i projektów.

Najważniejszymi celami zajęć są: rozwój i stymulacja wszystkich zmysłów (stymulacja funkcji  percepcyjno-motorycznych oraz poznawczych), wzrost efektywności nauki, uczenie się poprzez działanie, usprawnienie integracji sensorycznej, stymulacja układu nerwowego i innych układów w celu pokonywania trudności edukacyjnych, wspieranie rozwoju komunikacji werbalnej i niewerbalnej poprzez zabawy ruchowe.